En støtteforening
Cæciliekorets Venner er en støtteforening, som har til formål at støtte koret i dets arbejde, herunder primært at give os mulighed for at afholde større koncerter. Som medlem af foreningen får du rabat på udvalgte koncerter, og der vil være reserveret et antal gode pladser til dig ved hver koncert.

Pris og indmelding
Det koster dig den nette sum af 100 kr. pr. år at støtte vores musikalske arbejde. Hvis I er to, der melder jer ind sammen, koster det samlet 150kr.

Du melder dig ind ved at betale 100 kr./150 kr. på giro-nr. 1551 7930453. Du skal huske at angive navn og mail.

Alternativt er du velkommen til at sende en e-mail til formanden på:
formand@caeciliekoret.dk